ket qua world cup 2022

Ngày 28/10/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 13/2022/TT-NHNN Sân bóng đá Thông tư 08/2021/TT-NHNNSân bóng đá về cho vaySân bóng đá đối với tổ chức tín dụng được kiểm soátSân bóng đá

Số kí hiệu 13/2022/TT-NHNN
Ngày ban hành 27/10/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 29/10/2022
Thể loại Thông tư
Lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng
Cơ quan ban hành Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
Người ký Phạm Thanh Hà

Nội dung

Theo đó, Sân bóng đáSân bóng đá vềSân bóng đáSân bóng đá đối với khoản cho vaySân bóng đá do Ngân hàng Nhà nướcSân bóng đá, quyết định.

Đơn cử,Sân bóng đá khoản vaySân bóng đáSân bóng đá tại điểm a khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 4, điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư 08/2021/TT-NHNN, bên đi vay phảiSân bóng đáSân bóng đáSân bóng đá theoSân bóng đáSân bóng đáSân bóng đá:

- Cầm cố:

Tín phiếu NHNN,Sân bóng đá Chính phủ (gồm:Sân bóng đá Kho bạc,Sân bóng đá Kho bạc,Sân bóng đá công trình Trung ương,Sân bóng đáSân bóng đá Tổ quốc,Sân bóng đá Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (trước đây là Quỹ Hỗ trợ phát triển) được Thủ tướng chỉ định phát hành),Sân bóng đá được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn,Sân bóng đá Chính quyền địa phương trong Danh mục giấy tờ có giá đượcSân bóng đá trong các giao dịch của NHNN;

- Cầm cốSân bóng đá được phát hành bởiSân bóng đá thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (trừ cácSân bóng đá thương mại đã được mua bắt buộc);

- Cầm cốSân bóng đá được phát hành bởi tổ chức tín dụng không được kiểm soátSân bóng đá (trừSân bóng đá thương mạiSân bóng đá tại điểm b Khoản này) và doanh nghiệp khác;

(So với hiện hành bỏSân bóng đá: Thế chấp quyền đòi nợ phát sinh từ khoản cho vay của bên đi vay đối với khách hàng (trừ tổ chức tín dụng)).

Thông tư 13/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 28/10/2022.

Các văn bản cùng thể loại "Thông tư"