90 Tivi Trực Tiếp Bóng Đá THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH

bảng xếp hạng la liga
90 Tivi Trực Tiếp Bóng Đá THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 06/03/2022

bảng xếp hạng la liga

Trường hợp người nộp thuế có hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng (bao gồm cả trường hợp có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ) thì lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng cho hoạt động này và nộp hồ sơ khai thuế cho CQT quản lý nơi dự án.

bóng đá lu
90 Tivi Trực Tiếp Bóng Đá THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 08/02/2022

bóng đá lu

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC, quy định một số nội dung quan trọng về hóa đơn điện tử. Theo đó, một số vấn đề về thời hạn, nội dung, ký hiệu, xử lý hóa đơn điện tử,...

Thẻ ngôi sao bóng đá
90 Tivi Trực Tiếp Bóng Đá THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 07/01/2022

Thẻ ngôi sao bóng đá

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

tin tức bóng đá
90 Tivi Trực Tiếp Bóng Đá THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 09/12/2021

tin tức bóng đá

Thông tư 88 năm 2021 của Bộ Tài chính sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022. Các Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC và Quyết định số 131/2002/QĐ-BTC sẽ hết hiệu lực.

Tỷ lệ cá cược bóng đá trực tiếp
90 Tivi Trực Tiếp Bóng Đá THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 19/10/2021

Tỷ lệ cá cược bóng đá trực tiếp

Những nội dung quan trọng tại Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử, như sau : Được ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử, Giải thích ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử...

lịch thi đấu bóng đá
90 Tivi Trực Tiếp Bóng Đá THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 08/09/2021

lịch thi đấu bóng đá

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế XD và Viện trưởng Viện Kinh tế XD; Bộ trưởng,Bộ Xây dựng ban hành Thông tư về định mức xây dựng số 12/2021/TT /BXD

bóng đá trực tiếp vtv6
90 Tivi Trực Tiếp Bóng Đá THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 30/07/2021

bóng đá trực tiếp vtv6

bóng đá trực tiếp vtv6, thay đổi điều 21,25,27,30,31,35,38 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015

tin bóng đá
90 Tivi Trực Tiếp Bóng Đá THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 29/07/2021

tin bóng đá

tin bóng đá THEO Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 ĐIỀU SỐ 15, ĐIỀU 16, ĐIỀU 17, 20

bóng đá việt nam trực tiếp
90 Tivi Trực Tiếp Bóng Đá THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 29/07/2021

bóng đá việt nam trực tiếp

bóng đá việt nam trực tiếpBỔ SUNG ĐIỀU 9, ĐIỀU 10, ĐIỀU 13 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015

Chơi bóng đá Mỹ
90 Tivi Trực Tiếp Bóng Đá THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 29/07/2021

Chơi bóng đá Mỹ

Chơi bóng đá MỹSỬA ĐỔI ĐIỀU 2, ĐIỀU 6, ĐIỀU 7 CỦA Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015

du doan bóng đá
90 Tivi Trực Tiếp Bóng Đá THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 10/07/2021

du doan bóng đá

Thông tư 40/2021/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với hộ kinh doanh (HKD)

flashscore vn
90 Tivi Trực Tiếp Bóng Đá THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH - 02/07/2021

flashscore vn

Thông tư số 92/2015/TT-BTC kê khai thuế GTGT và thuế TNCNHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH; HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN