bóng đá trực tuyến CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

bóng đá trực tuyến CHÍNH SÁCH THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TT200

Giải hạng nhất bóng đá Tây Ban Nha

Cách 1:

     Thanh toán tiền mặt trực tiếp địa chỉ của chúng tôi

Cách 2:

     Chuyển khoản trước. Quý khách chuyển khoản trước, sau đó chúng tôi tiến hành giao hàng theo thỏa thuận hoặc hợp đồng với Quý khách.

Thông tin tài khoản

     Đơn vị thụ hưởng : Công ty TNHH Tư vấn Kế toán Doanh nghiệp TT200
Số tài khoản          : 200907388
Ngân hàng             : ACB - PGD. Phương Sơn - Chi nhánh Nha Trang

Lưu ý :

  - Nội dung chuyển khoản ghi rõ tên theo hợp đồng hoặc hóa đơn
- Chúng tôi cam kết kinh doanh minh bạch, hợp pháp